TINVEST

REALIZUJEMY PROJEKT

Podkarpacka Platforma
Wsparcia Biznesu

jest wynikiem Inicjatywy Catching-Up Regions, realizowanej wspólnie z Komisją Europejską, Bankiem Światowym i Ministerstwem Rozwoju, w trakcie której zidentyfikowano problem niskiej konkurencyjności podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” realizowany jest przez Województwo Podkarpackie (Beneficjenta) w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

TINVEST Sp. Z o.o. zrealizował projekt unijny w ramach Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu pn. Audyt przedsiębiorstwa dotyczący analizy potencjału oraz potrzeb rozwojowych w zakresie wzornictwa przemysłowego

Social Media